Kad se stvari poredaju u poredak ljubavi

Facebookgoogle_plus
ljiljanZnate li koje je najčešće pitanje koje mi ljudi postavljaju vezano za ovaj blog?
Kako ti padaju sve te ideje na pamet?!
Pa i ne padaju mi na pamet. Leže mi na srcu i iz srca ih pišem.
Javi se neki osjećaj vezano za nešto.
Jednostavno osjetim da želim nešto da prenesem. Podijelim s vama.
Zastanem. Umirim se i pokušam da osjetim šta je to tačno.
Kad osjetim, onda krenem s pisanjem.
Evo, tako je i sa ovim o čemu ću danas pisati.
Već dugo želim da napišem nešto o jednoj divnoj stvari koja mi se desila i dešava mi se u životu.
Poredak ljubavi 
Još nekada u toku 2013-te godine došla sam u dodir i upoznala se sa porodičnim rasporedom. Godinu dana kasnije sam odlučila da odem na seminar.
Šta je to poredak ljubavi? Evo,  da preuzmem već napisanu definiciju:
“Porodični raspored ili poredak ljubavi jedna je od metoda tradicionalne medicine koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ozvaničilo prema čl. 6. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Službeni glasnik Republike Srbije, br.119 оd 14. decembra 2007).
Poredak ljubavi – porodični raspored je početkom 80-tih godina prošlog veka pod uticajem primalne terapije, transakcione analize, hipnoterapije, geštalt psihologije i različitih oblika grupne terapije, razvio i, prilagodivši ga savremenom terapeutskom pristupu, metodološki uokvirio nemački psihoterapeut, filozof, teolog i pedagog Bert Helinger. Poredak ljubavi uspešno se primenjuje na svim kontinentima, a pored popularnog naziva „Order of Love“ poznat je i pod terminima „Familienaufstellung“, „Constellation Work“ ili „Hellinger-Work“.
Poredak ljubavi – porodični raspored je fenomenološki metod, koji svojim efikasnim isceliteljskim dejstvom prevazilazi okvire klasičnog terapeutskog rada. To je način isceljivanja koji uključuje kako ono nama nepoznato transpersonalno, tako i unutrašnje duševno područje, isprepleteno s odnosima unutar porodice i šireg društvenog okruženja. Ovaj postupak istovremeno prevazilazi granice ličnog i omogućava uvid u transgeneracijske dinamike i njihovo delovanje na pojedinca. Spoznaja tih dinamika posredstvom takozvanog kolektivnog pamćenja, koje nas povezuje s onim transpersonalnim, omogućava nam uvid u povezanost i smisao odnosa, često dovodeći do neverovantnog napretka, konačnog razrešenja i ozdravljenja. U radu poretka ljubavi središnje mesto zauzima osećaj s kojim se susreću učesnici odabrani da predstavljaju članove klijentovog (porodičnog) sistema. Na delu je jedna od osnovnih ljudskih sposobnosti, na osnovu koje na telesnom i osećajnom nivou mogu da se dožive iskustva i osećanja drugih ljudi i dođe u posed spoznaje i „ znanja“ o njima, iako se pre toga nije raspolagalo apsolutno nikakvim kognitivnim informacijama.” (Preuzeto sa stranice http://www.orderoflove.com/poredak-ljubavi)
Ovaj metod je na područje bivše Jugoslavije donio i već godinama ga uspješno sprovodi  u praksi, učenik samog Bert Helingera, Vlado Ilić. Pored terapeutskog rada, Vlado vodi i edukacijeske grupe i na taj način omogućava da i drugi terapeuti savladaju ovaj metod i ponude svoju pomoć što većem broju ljudi.
A poredak ljubavi jeste pomoć. Pomoć čovjeku na putu ka sebi, ka ozdravljenju, ka iscjeljenju. Iscjeljenjem  pojedinca, iscjeljuje se i porodica, zajednica, okruženje.

Dobro, ali, šta je zapravo taj porodični raspored  ili poredak ljubavi? Kako izgleda taj seminar? Šta se tu konkretno radi, priča? Šta nam on donosi? I zašto je meni toliko važan? I ono što me najčešće pitaju, kako funkcioniše to polje ljubavi, kako ga nazivamo, to kolektivno pamćenje koje sve zna i sve vidi?

Kada sam bila na svom prvom seminaru poretka ljubavi, u oktobru 2014.-te godine, ni meni samoj ništa nije bilo jasno.  Postavila sam ja tu neku temu, desilo se što se desilo, stigao je kraj seminara, ali je mene i dalje nešto “kopkalo”. Zamolim drugara jednog, koji je psihoterapeut i porodične konstelacije koristi u radu,  da mi još malo pojasni stvari.

Da me umiri, zapravo, to sam željela.

Htjela sam da znam u šta se upuštam. On je tokom našeg razgovora napravio jedan uvod,  objasnio mi  porijeklo ovog metoda, ako se razvijao i mijenjao, kakve je promjene pretrpio, gdje se sve i kako primjenjuje i tako dalje.

“OK, ali to polje, kako to, konkretno, funkcioniše?”, progovara racionalni, ujedno i  većinski dio mene.
“Eh, sad…Da te pitam. Okreće li se Zemlja oko Sunca?”
“Okreće.”
“Kako?”
“Pa, znaš, gravitavija, kretanje, privlačenje, sile…”
“Konkretno, objasni mi, kako i zašto  se okreće.”
“Ne znam. Ali okreće se. Imamo dan i noć. Godišnja doba.”
“A šta misliš, da li će se Zemlja prestati okretati oko Sunca, zato što ti ne umiješ to da objasniš?”
“Neće”, vidim kud to vodi.
“E, pa tako ti je i sa poljem. Odgovori stižu, bez obzira da li ti shvataš ili ne shvataš način.”

Zaista sam to tada tako prihvatila. Neke stvari su jednostavno veće od našeg poimanja. Naš um ne može da obuhvati veličinu i složenost svega što nas okružuje. Ali postoji nešto što možemo. Možemo da pustimo naše srce, našu dušu da odluči da li ćemo se ili ne prepustiti stvarima koje ne razumijemo. Srce jednostavno zna šta je za nas dobro i šta nam treba. Moje srce je reklo DA i ja sam se prepustila djelovanju polja ljubavi, idem redovno na seminare poretka ljubavi, porodičnog rasporeda, i iz dana u dan, osjećam promjene, poboljšanja u sebi i oko sebe.

Mnogo je izvora na internetu iz kojih možete više saznati o porodičnom rasporedu. Postoje i dobre knjige, iz kojih  možete da naučite dosta o samom  porodičnom rasporedu, ali i o sebi. Ja ću vam preporučiti dvije. “Priznati ono što jeste” – Bert Helinger, knjiga napisana u vidu intervjua koji je s njim vodila novinarka Gabriela Ten Heven. Knjiga koju sam čitala više puta. Plakala, ljutila se, nekoliko puta sam je čak “zafrljacila” preko čitave sobe. Jer, teško je priznati ono što jeste. Treba hrabrosti za to. Bert Helinger će vam pomoći da napravite prvi korak. Druga knjiga je “Kultura konflikta”  – Vlado Ilić. Navodeći primjere   iz prakse, Vlado nenametljivo, ali opet odlučno govori o emocijama, porodičnim odnosima, nedužnosti, krivici, roditeljima i djeci, savjesti, ljubavi, sreći, osveti, seksualnosti, novcu…

Ali da se ne lažemo. Očekivati da naučimo iz tuđeg iskustva je isto kao i očekivati da se zasitimo dok neko drugi jede. Ne ide. Moramo preuzeti odgovnost, uzeti svoj život u svoje ruke i početi. S prihvatanjem onoga što jeste.

“Da, to je tako.” Uh, kako je to jedna teška rečenica. Ali vrijedi je izgovoriti.

Kako izgleda  seminar poretka ljubavi?

Seminar traje dva dana, subota i nedelja. Tokom ova dva dana posavljamo pojedinačne teme. Uz konsultaciju s terapeutom,  odlučujete koja će to biti vaša tema, šta je to što vas muči. Ostali ušesnici seminara ne znaju vašu temu. Od prisutnih učesnika, birate predstavnika za sebe, za svoju temu i svoje roditelje i uvodite u sredinu prostorije. Po potrebi, u zavisnosti od teme, a u razgovoru s terapeutom, uvode se još neki akteri u čitavoj priči. A onda, dejstvom polja ljubavi, pred vašim očima, ovi ljudi počinju da prikazuju šta  se to dešavalo ili se dešava  u vašem porodičnom sistemu, a što je prouzrokovalo da nastane problem koji rješavate.

Raznovrsnost tema koje ljudi donose na ove seminare je beskrajna. Djelovanjem polja ljubavi ljudi vraćaju duševni mir, fizičko i duhovno zdravlje; rješavaju se tuge, straha, krivece, bijesa; razrješavaju konflikte ili poremećene odnose sa partnerima, djecom, roditeljima, kolegama; otklanjaju teškoće s novcem  ili dugovanjima; donose neke bitne odluke koje su odgađali.; pronalaze dijelove sebe i svoje duše koje su bili zagubili.

Znam, ovo vam  sada zvuči kao da terapeut drži čarobni štapić i vi samo poželite, a sve se u vama i oko vas složi baš onako kako ste vi željeli? E pa, nije baš tako.

Iako “tokom seminara postaje jasno gdje je došlo do energetskog zastoja  i kakav je stvarni prirodni poredak, što otvara put delotvornim snagama koje nesmetano počnu da rade za nas”, ono što sam ja osjetila tokom ove dvije godine je da konačno iscjeljnje, promjena nastupa tek s nama i kroz nas.

Našom spremnošću da prihvatimo stvari onakve kakve jesu.
Spremnošću da oprostimo. Sebi i drugima.
Spremnošću da preuzmemo odgovornost za sve što nam se dešava u životu.
Da ne lažemo više. Druge, a ni sebe. Naročito sebe.
Da se zahvalimo za sve što imamo.
Da učimo. Da tražimo.
Da volimo.

Ako čarobni štapić postoji, on je svakako u našim rukama.
Zamahnite, slobodno.

 

(Naredni seminar poretka ljubavi u Banja Luci  je već  krajem oktobra, 28.-30. 10. 2016.  Detalje pogledajte ovdje.

Facebook stranica Poredak ljubavi Banja Luka, pomoći će vam da pratite događanja, zanimljivosti, preporuke…)

Raspored održavanja seminara porodičnog rasporeda sa Vladom Ilićem u našem regionu možete naći na  web stranici poretka ljubavi.
Ranije sam pisala o svojim iskustvima s radom na pojedinačnim temama, pa ukoliko želite da pročitate, molim vas posjetite fb stranice Poretka ljubavi Banja Luka. Tamo ćete naći nešto više o tome  kako sam se “borila” s viškom kilograma, kao i o tome zašto ne koristim svoje potencijale.)

 

Facebookgoogle_plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *