Monthly Archives: April 2019

Prost broj

Ukoliko pratite pravoslavne praznike, znate da su danas Blagovjesti. Po hrišćanskom predanju, to je dan kada je Marija saznala da će na svijet donijeti Hristosa. Dan velike radosti. Ali,1972, tog predivnog dana kada sam se ja rodila, i Veliki Petak […]

Continue Reading